ŠPORTSKI RIBOLOVNI
SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Utorak, 03 Ožujak 2015 10:43

Kalendar natjecanja HŠRS za 2015

Kao i svake godine Hsrs je napravio kalendar natjecanja za 2015 godinu koji je usaglasen sa FIPS-om.Kalendar je uvjetan,u nastavku  mozete pogledati termine za domačine i vode na ojima če se održavati nbatjecanja.

KALENDAR-2015-USAGLASEN-SA-FIPS-om TERMINI-DOMACINI-I-VODE-U-LIGAMA-HSRS-2015-      

 PROGLAŠENJE SPORTAŠA GRADA D.MIHOLJCA ZA 2014 GODINU

Između ostalih športaša 2014.godine za grad D.Miholjac i prigradska naselja iz športsko ribolovnih udruga koje djeluju na području grada nagrade se primili: 1.Patricija Ronta iz ŠRU "Šaran" P.Podgajci kao perspektivna športašica, 2.Mislav Čamić iz ŠRU "Šaran" P.Podgajci perspektivni športaš. Posebno priznanje na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice športova grada D.Miholjca dodjeljeno je od strane Športske zajednice Osječko Baranjske županije- Željku Macaniću za izniman doprinos i razvoj i promociju športa.

Nedjelja, 18 Siječanj 2015 23:02

Izmjena pravilnika o sportskom ribolovu

 DONOSIMO VAM NOVE IZMJENE PRAVILNIKA O SPORTSKOM RIBOLOVU

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U članku 20. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006 i 52/2010) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Priručnik iz stavka 1. ovoga članka Savez je obvezan osigurati kandidatu za polaganje ribičkog ispita. Za priručnik se ne plaća naknada.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1). Kandidat koji želi polagati ribički ispit podnosi...

Utorak, 13 Siječanj 2015 01:22

Upute za rad sportskih udruga

 NOVE UPUTE ZA RAD SPORTSKIH UDRUGA

Poštovani sportski ribolovci,donosim vam nove upute za rad u sportskim udrugama,nadamo se da će vam  to olakšati daljnje poslovanje kao i vođenje sportskih udruga, Predsjednik Srs-Obž Željko Macanič UPUTE-ZA-RAD-SPORTSKIH-UDRUGA

Stranica 20 od 20