ŠPORTSKI RIBOLOVNI
SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Nedjelja, 18 Siječanj 2015 23:02

Izmjena pravilnika o sportskom ribolovu

 DONOSIMO VAM NOVE IZMJENE PRAVILNIKA O SPORTSKOM RIBOLOVU

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U članku 20. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006 i 52/2010) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Priručnik iz stavka 1. ovoga članka Savez je obvezan osigurati kandidatu za polaganje ribičkog ispita. Za priručnik se ne plaća naknada.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1). Kandidat koji želi polagati ribički ispit podnosi...

Utorak, 13 Siječanj 2015 01:22

Upute za rad sportskih udruga

 NOVE UPUTE ZA RAD SPORTSKIH UDRUGA

Poštovani sportski ribolovci,donosim vam nove upute za rad u sportskim udrugama,nadamo se da će vam  to olakšati daljnje poslovanje kao i vođenje sportskih udruga, Predsjednik Srs-Obž Željko Macanič UPUTE-ZA-RAD-SPORTSKIH-UDRUGA

Stranica 19 od 19